Privacybeleid

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij stellen je gegevens niet voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Webwinkel
Onze nieuwe webwinkel (mei 2020) is ontwikkeld met software van TheShopBuilders. Onze vorige webwinkel was gemaakt met Luondo, deze partij gaat 1 juli 2020 offline. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met de winkelhost gedeeld. De winkelhost heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel. Er zijn de volgende beveiligingsmaatregelen genomen: toepassing van SSL-encryptie, een firewall en data wordt in de EU op gecertificeerde servers opgeslagen.
Je kunt sinds 1 mei 2018 alleen nog als gast bestellen in onze webwinkel. Er worden geen accounts met wachtwoorden aangemaakt. Het opgebouwde klantenbestand tot deze datum is verwijderd.
In de webwinkel wordt gebruik gemaakt van functionele cookies en statistiekcookies waarbij de IP-adressen zijn afgeschermd. Voor deze cookies is geen cookie-melder nodig, doch we kunnen hem niet uitzetten.
De webwinkel heeft geen review-optie.

Blogs
Voor de blogs wordt gebruik gemaakt van Blogger. Blogger is onderdeel van Google.
Op de blogs kun je reacties achterlaten. Je kun ons mailen indien je een reactie wilt laten verwijderen.
Er staat een cookie-melder op de blogs vanwege cookies die gebruikt worden om gerichte advertenties via het advertentienetwerk Adsense van Google te tonen en voor de deelbuttons waarvan het gebruik geregistreerd en gerapporteerd wordt.
Artoek heeft geen toegang tot de gegevens die middels deze cookies verzameld worden.
Op de blogs is het privacybeleid van Google van toepassing.

Email
Vanuit de winkel wordt de geautomatiseerde mail verstuurd door TheShopBuilders, zie kopje "webwinkel".
Voor de overige mail wordt gebruik gemaakt van Office365 van Microsoft. Microsoft beschermt de gegevens via krachtige beveiliging en codering. Microsoft respecteert de lokale privacywetgeving. Microsoft gebruikt de inhoud van email niet om gerichte advertenties aan te bieden.

Nieuwsbrieven
Onze webwinkel heeft in het verleden gebruik gemaakt van YMLP voor het verzenden van nieuwsbrieven. Dit account is opgeheven en de gegevens zijn verwijderd.
Voor de blogs zijn tot eind 2022 nieuwsbrieven verstuurd via Feedburner, onderdeel van Google. Deze dienst is opgeheven en de gegevens zijn verwijderd.
Van jan t/m dec 2022 zijn er nieuwsbrieven verstuurd via Revue, onderdeel van Twitter. Musk heeft deze dienst opgeheven en de gegegevens zijn verwijderd.

Betaalprovider
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Financiële administratie
Wij doen zelf de boekhouding. Gegevens worden niet met derden gedeeld.

Google Analytics
Er worden cookies geplaatst van Google om via Analytics inzage te krijgen hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor de webwinkel zijn de IP-adressen afgeschermd.

Overheid
In voorkomende gevallen kan Artoek op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. Dus pleeg geen misdaad vermomd in een Artoekpakje.
 

Opgesteld 11 mei 2018 volgens de op dat moment beschikbare gegegevens.
Bijgewerkt 19 december 2018 wegens opheffing YMLP.
Bijgewerkt 9 maart 2020 wegens de overstap van Luondo naar TheShopBuilders.
Bijgewerkt 17 mei 2024
 

Geen verzendkosten bij bestellingen > €65,- (Europa €95,-)
Op werkdagen binnen 24 uur verzonden.

VERZEND & RETOUR

F.A.Q.

CONTACT

OVER ARTOEK

VOORWAARDEN

KIEKJES

NAAIPATRONEN

KNUTSELTIPS

WASVOORSCHRIFTEN